Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår for Babysnakk, Bærelykke og E-bok

 1.  Innledning:

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av produktet Babysnakk, Bærelykke eller E-bok. 

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Christina Eng Hauge ENK som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 916 073 429 og representeres av Christina Eng Hauge.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].

 

 1.  Betaling, Angrerett og Garanti:

 Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Dette gjelder alle produkter hos Christina Eng Hauge ENK.

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder for deg som kjøper som forbruker på Babysnakk – onlinekurs i babytegn. Dokumentene i tilknytning til dette vil sendes til deg i velkomstmailen du fikk da du meldte deg på.

Kjøp av varer over internett, som ikke leveres fysisk, men lastes ned eller strømmes over internett, er unntatt angrerettloven, dette gjelder Bærelykke og e-boken "Kom i gang med babytegn".

Det gis 14 dager fornøyd garanti på Babysnakk – onlinekurs i babytegn. Vilkårene er som følger: Garantien utløses ved at kjøper ber om å få pengene tilbake og fylle ut vedlagt skjema i velkomstmailen. Det er ingen ytterligere vilkår, men må benyttes innen 14 dager etter kjøp. Kjøper kan få spørsmål om hvorfor garantien brukes, men dette har ikke betydning for retten til å benytte garantien.

Bærelykke er ett medlemskap som løper til  kunden selv sier opp abonnementet. Det er ingen bindingstid, og abonnementet kan derfor sies opp av kunden når som helst. Ved oppsigelse vil kunden ha tilgang til medlemsportalen og tilhørende Facebook-gruppe til utgangen av den perioden kunden har betalt for. Oppsigelse i Bærelykke.no gjør du selv inne i portalen slik; klikke på profilbildet ditt- Settings- Billing info - Cancel.

Har du spørsmål om medlemskap, betaling og utmelding send mail til: [email protected]

  

 1.  Ansvar:

 Kjøper forstår at Christina Eng Hauge eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at resultat oppnås. Christina Eng Hauge forplikter seg til å levere informasjon om, og lære bort og veilede deg gjennom Babysnakk og Bærelykke.  

Det er likevel kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget behov og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater.

Kjøper informeres om at all bæring uten unntak gjøres på eget ansvar. Bæretøy burde alltid sjekkes for svakheter før bruk og kjøper har salv ansvar for å bære på en sikker og trygg måte. Christina Eng Hauge fraskriver seg ansvar for eventuelle ulykker som skjer når kjøper bærer barnet sitt.

  

 1.  Produktene:

4.1 Babysnakk – onlinekurs i babytegn for foreldre og barnehageansatte.

Kurset leveres digitalt (onlinekurs). Det betyr at alt av kursets innhold publiseres og gjennomføres digitalt, enten via kursmateriale i kursportalen (Kajabi), spørretimer og generelle spørsmål (Facebookgruppe).

4.1.1 Kursportalen:

Modulene, herunder videoer, pdf-er, osv, gjøres tilgjengelig i kursportalen Kajabi. Denne finnes ved å logge inn på https://www.christinaenghauge.no/login Kjøper har ett års tilgang på Babysnakk kurset i kajabi. Ønskes lenger tilgang etter dette, kan en ekstra måneds tilgang kjøpes her(Lenke kommer). OBS! Forlenget kurstilgang gjelder Babysnakk 2.0.

4.1.2 Facebookgruppene:

Kjøper av Babysnakk har også ett årstilgang til «Babysnakk deltager gruppe» (https://www.facebook.com/groups/399398981265152) på Facebook. Her gis veiledning og leive spørretimer i kursperioden.

Etter endt kursperiode er alle tidligere Babysnakkere velkomne til ALUMNI gruppen vår «Vi er babysnakkere» (https://www.facebook.com/groups/427442485033251) på facebook. Her gis veiledning og oppfølging av Christina Eng Hauge kun sporadisk og det kan ikke forventes svar og veiledning i denne gruppen. ALUMNI gruppen er for å holde kontakt med andre deltagere og inspirere hverandre etter endt kursperiode.

For medlemskap i begge gruppene forventes det at inngangs spørsmålene blir besvart. Blir de ikke besvart i løpet av 14 dager gis det ikke tilgang og du må be om medlemskap på nytt og svare på spørsmålene.

Det gjelder egne regler for bruk av Facebookgruppen, sett deg inn i disse så snart du får tilgang til gruppen og oppdater deg dersom du har behov for det. 

4.1.3 Q & A:

Kjøper har anledning til å stille spørsmål via Facebookgruppen og til spørretimene. Spørsmål om babytegn og veiledning tas i facebook gruppen og ikke på mail. Praktiske spørsmål om betaling, faktura og lignende sendes til [email protected]

Det er en forutsetning for å få gode og riktige svar at kjøper gir fullstendig og riktig informasjon, samt tilleggsinformasjon dersom det bes om det. 

Spørsmål og henvendelser i tilknytning til kurset vil kun besvares i disse kanaler og i firmaets arbeidstid. Det kan være både dag- og kveldstid, forventet svartid er innen 48 timer.

4.2 Bærelykke – medlemsskap for deg som vil bære barnet ditt trygt og ergonomisk.

Medlemskapet leveres digitalt (online medlemsportal). Det betyr at alt av Bærelykkes innhold publiseres og gjennomføres digitalt, enten via kursmateriale i kursportalen (Kajabi), spørretimer og generelle spørsmål (Facebookgruppe).

4.2.1 Kursportalen:

Modulene, herunder videoer, pdf-er, osv, gjøres tilgjengelig i kursportalen Kajabi. Denne finnes ved å logge inn på https://www.christinaenghauge.no/login  

4.2.2 Facebookgruppen:

Det gjelder egne regler for bruk av Facebookgruppen, sett deg inn i disse så snart du får tilgang til gruppen og oppdater deg dersom du har behov for det. 

For medlemskap i gruppen forventes det at inngangs spørsmålene blir besvart. Blir de ikke besvart i løpet av 14 dager gis det ikke tilgang og du må be om medlemskap på nytt og svare på spørsmålene.

4.2.3 Q & A:

Kjøper har anledning til å be om veiledning via Facebookgruppen og til spørretimene. Spørsmål om bæring og veiledning tas i Facebookgruppen og ikke på mail eller meldinger. 

Christina veileder ikke på spørsmål ang uergonomiske bæreseler eller bæremeis og fremovervendt bæring.

Ønsker du mer 1-1 veiledning ta kontakt med Christina på [email protected] for tilbud om rabatt på bæreveiledning

Praktiske spørsmål om betaling, faktura og lignende sendes til [email protected]

Det er en forutsetning for å få gode og riktige svar at kjøper gir fullstendig og riktig informasjon, samt tilleggsinformasjon dersom det bes om det. 

Spørsmål og henvendelser i tilknytning til medlemskapet vil kun besvares i disse kanaler og i firmaets arbeidstid. Det kan være både dag- og kveldstid, forventet svartid er innen 48 timer.

4.3 Bærelykke - nettbutikken

Som forbruker har du 14 dagers ubetinget angrerett. 

Angrerettloven gir alle som har kjøpt en vare en mulighet til å komme ut av kjøpet, uten at de behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor de vil gå fra kjøpsavtalen.

I følge Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) §20 har forbrukeren rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til den næringsdrivende før angrefristen går ut.

Loven gir 14 dagers angrefrist, men fristen kan i visse tilfeller forlenges til 3 måneder, og i enkelte tilfeller til 1 år.

Ved postordresalg må forbruker selv dekke utgiftene ved tilbakesendingen. 

Her finner du angrerettskjema (Regjeringen)

Du har angrerett når:

 • kjøpet har blitt gjort over internett eller via telefon (og næringsdrivende har lagt opp til at salget skal skje på den måten).
 • kjøpet foregikk hjemme, på gaten eller stand – og du handlet for over 300 kroner.

Angreretten gjelder i EØS-landene.

OBS! Angreretten gjelder ikke når du kjøper fra en privatperson.

Du behøver ikke å oppgi noen som helst grunn for å bruke angreretten, men du må holde fristen.

Kan jeg teste det som er kjøpt?
Du kan åpne emballasjen og undersøke varen. Hvis du gjør for omfattende undersøkelser, eller varen blir skadet, kan du risikere at du ikke får tilbake hele beløpet.

Returnering av varen
Du har to uker på deg til å melde ifra om at du angrer fra du har fått varen, eller dagen etter at du avtalte å kjøpe en tjeneste.  Du må også sende varen tilbake innen 14 dager etter å ha mottatt den, med vedlagt angrerettsskjema. Pakk varen godt inn, og ta vare på kvittering for frakt i tilfelle varen skulle forsvinne i posten.


4.4 E-bok om babytegn - En kort innføring i babytegn med tips og inspirasjon til å bruke babytegn hjemme og i barnehagen.

E-boken leveres digitalt (nedlastbar pdf). Det betyr at boken i sin helhet blir tilgjengelig digitalt for nedlastning rett etter kjøp og kan printes ut i ett eksemplar. Boken er beskyttet av loven for åndsverk(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40) og kan ikke kopieres fra. Alt innhold eies av Christina Eng Hauge ENK.

Kjøpes e-boken av barnehager må det beregnes å kjøpe ett eksemplar pr avdeling. Denne kan printes ut og brukes på den gjeldende avdelingen.

Spørsmål om fakturering og evt utfordringer med nedlastning av e-boken kan henvendes til [email protected].

 

 1.  Betingelser for bruk:

Produktene i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. 

Kjøper har lov til å ta i bruk bonuser og PDFer som gis ut i forbindelse med kurset, men det er ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre, selge dem videre, eller endre dem.

 Produktene er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre, med unntak av Babysnakk som kan deles med partner. I de tilfellene det ikke finnes en partner kan kurset deles med en annen omsorgsperson eller et annet familiemedlem.

 

 1.  Konfidensialitet:

Deltagelse i en av produktene medfører at du vil kunne få informasjon om Christina Eng Hauge ENK andres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette.

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater.

 

 1.  Utsettelse og Avlysning:

Firmaet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltagelse på et senere tidspunkt.

  

 1.  Avslutning av avtalen:

Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene (som gjentatte brudd på reglene i Facebookgruppen). Avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra programmet, utestengelse fra Facebookgruppen og at det ikke gis adgang til deltagelse på spørretimer.

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle.

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling, Angrerett og Garanti”.

 

 1.  Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

 

 1.  Endringer: 

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

 

 1.  Klager og krav:

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig; [email protected]. Slik at vi kan finne en løsning. Vi er en liten bedrift som gjør så godt vi kan og takker for tålmodighet.

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett. 

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til produktene, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Kontakt:

 Christina Eng Hauge ENK

[email protected] 

Sist endret: 02.01.2022