Myte: Babytegn forsinker talespråket

babytegn Jan 06, 2021
Mange tror at ved å bruke babytegn eller tegn med en baby så vil det forsinke talespråket. Det er en veldig vanlig antagelse at babyen da kun vil bruke tegn og ikke “gidde” å begynne å snakke.
⠀⠀
For jeg som har jobbet med dette og har brukt babytegn selv i over 6 år. Så kan jeg skrive under på at dette ikke stemmer. ⠀
 
Babytegn gir babyene tidlig språk og tidlig motivasjon til å ønske å kommunisere mer med de rundt seg.
 
Når babyen får respons og opplever å bli forstått gir dette motivasjon til å lære mer. Vi ser at mange babytegn-barn gjerne snakker tidligere og bedre.
 
En undersøkelse i USA viste at en 3-åring som hadde brukt babytegn var på et språklig nivå med en 4-åring som ikke hadde brukt babytegn.
 
Når du lærer om babytegn og hvordan du skal bruke det med barnet ditt så blir du som forelder også mer bevist på hvordan du kommuniserer med barnet ditt. Hvordan dere ordlegger dere og kommuniserer sammen. Dette er også med på å fremme barnets språk.
 
Da Leon var 1 år kunne han bruke 50 babytegn og flere av de var med lyd tilnærmet ordet. ⠀
Det er altså heller tvert om at, babytegn kan forsterke talespråket. ⠀
Barn under to er er gjerne ikke ferdig utviklet motorisk til å begynne å snakke rent uansett. Med babytegn så blir de raskere interessert i å kommunisere og de får raskere mulighet til å kommunisere tilbake.
 
Et barn på to år kan og forstår veldig mye, men har ikke motoriske evner til å snakke like mye og tydelig nok tilbake ennå. Noe som skaper MYE frustrasjon i mange hjem. Mange kaller det trassalder, men det går også mye på kommunikasjon.
 
Ved å gi barna babytegn tidlig kan man unngå mye av dette.
Og å snakke med tegn er like bra som med tale. Så lenge barnet er hørende vil det begynne å snakke tidsnok.
 
Er barnet ikke-hørende har både det og foreldrene en kjempe fordel som allerede har fått lære masse tegn fra Norsk tegnspråk.😃👏
 
 
Har du begynt å bruke babytegn ennå? 

Hvordan begynne med babytegn?

Last ned gratis plakat med de ti første babytegnene her