Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Kjøp hos Christina Eng Hauge er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Salgsbetingelsene har som formål å sikre at handelen skjer i overensstemmelse med gjeldende forbrukerlovgivning, herunder forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Vilkårene i denne avtalen er ingen begrensning av kundens lovbestemte rettigheter, men er ment å framheve partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. For å bedre forstå disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder (link til: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/veiledning-standard-salgsbetingelser-forbrukerkjop-varer-internett)

 

Avtalen

Forbrukerlovgivningen er ufravikelig, med mindre det avtales gunstigere vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven, jf. Forbrukerkjøpsloven § 3 og angrerettloven § 3. Avtalen består i utgangspunktet av de opplysninger som kjøperen får i bestillingsløsningen, samt disse standardvilkårene.

  

Partene

Selger er:

Christina Eng Hauge

Enoks vei 6

1181 OSLO

[email protected]

Org. nr.: 916 073 429

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen.

  

Priser

Den oppgitte prisen for varen og tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Forbrukeren er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

Betaling

Varene betales med kort ved bestilling. Betaling håndteres av Stripe, og kundens kortopplysninger lagres ikke hos Christina Eng Hauge. 

Ved innmelding i Babyportalen skal kunden betale månedlig medlemsavgift i henhold til gjeldende priser. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende og automatisk til avtalt tidspunkt. Kunden er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall.

 

Levering

Levering har skjedd når kunden har mottatt varen.

  

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Angreretten for tjenester gjelder ikke ved enkeltstående tjenester, som gjelder på et bestemt tidspunkt eller innenfor en bestemt periode, jf. angrerettloven § 19. 

Kjøp av varer over internett, som ikke leveres fysisk, men lastes ned eller strømmes over internett, er unntatt angrerettloven.

Christina Eng Hauge tilbyr «14 dagers fornøydgaranti» ved kjøp av kurset "Babysnakk". Kjøper bes kontakte Christina Eng Hauge på [email protected] før utgangen av kursets 14 første dager, for å benytte seg av garantien.

Babyportalen har ingen bindingstid, og abonnementet kan derfor sies opp av kunden når som helst. Ved oppsigelse vil kunden ha tilgang til medlemsportalen og tilhørende Facebook-gruppe til utgangen av den perioden kunden har betalt for. Oppsigelse i Babyportalen.no gjøres ved å sende mail til [email protected]

  

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Les Christina Eng Hauges personvernerklæring her (link til personvernerklæringen).