Baby,  Babytegn,  Barsel,  Graviditet,  Hverdag,  Mammaliv

Tospråklige familier og babytegn

I dag finnes det mange tospråklige familier i Norge. I alle mulige kombinasjoner. Jeg skal ikke en gang forsøke å ramse opp noen.

Selv er vi ikke en tospråklig familie, noe jeg nesten syns er synd. Hvorfor det tenker du kanskje? Jo, fordi jeg tenker at tospråklige barn får en utrolig nyttig start på livet med å vokse opp med to språk.

Så klart kan det å være et tospråklig barn by på noen språklige utfordringer. Mange ser på tospråklige barn som forsinket i språkutviklingen. Det tar gjerne lenger tid før de begynner å snakke og noen har utfordringer med å skille språkene fra hverandre.

Utfordrende blir det også om barnet snakker et språk i barnehagen og et annet hjemme siden de da kanskje lærer noen ord og begreper på det ene språket og ikke det andre. Fordi de forskjellige arenaene har forskjellige uttrykk og kanskje forskjellige leker og rutiner. Det betyr ikke at det kun er negativt med to språk!

Jeg syns er veldig uheldig å tenke at tospråklige barn har en forsinket språkutvikling. Det handler jo heller om en annerledes språkutvikling. De lærer tross alt to språk parallelt isteden for kun ett! Klart det tar mer tid. Det betyr ikke at det er uheldig for barnet. Her finnes så klart individuelle situasjoner og variasjoner.

For en tospråklig familie vil det å bruke babytegn være ekstra nyttig for barnet. Om mor snakker engelsk og far norsk, men de begge bruker babytegn på norsk. Vil barnet raskere koble ordenene i de forskjellige språkene til samme gjenstand eller handling.

Siden babytegn er så visuelt skjer gjerne læringen raskere også. Noe som muligens vil hjelpe barnet til å kunne uttrykke seg like tidlig som sine jevnaldrende. Om barnet ikke kan eller husker et ord på det ene språket kan det bli oppfordret til å bruke babytegn og på den måten får det uttrykt hva det tenker på og få støtte til å lære ordenene i begge talespråkene.

Jeg har hatt mange tospråklige familier på kurs og sett verdien av å bruke babytegn i den situasjonen. Også om familien snakker et annet språk enn i barnehagen vil det være hensiktsmessig om barnehage og hjem samarbeider om å bruke de samme babytegnene slik at barnet opplever kontinuitet i forhold til tegnene.

Del gjerne med meg i kommentarfeltet; har du en tospråklig familie? Bruker dere babytegn?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *